Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Zavádíme nový návštěvní systém zaregistrovat se můžete tady . Více podrobností tady.
Obrázek

STATISTIKY

Časové období:

Přehled přelezů

Lano vs. Boulder

Dovednosti

Rozložení obtížností - lano

Rozložení obtížností - boulder