Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

BIGWALL OPEN 2017

V sobotu, 18. 2. 2017, se na lezecké stěně BigWall uskuteční již čtvrtý ročník závodu BigWall Open. Letošní ročník se zaměří pouze na lezení s lanem, které bývá v rámci závodů pro dospělé poměrně zanedbáváno. Závody jsou určené pro širokou lezeckou veřejnost i ostřílené borce a věříme, že si díky jedinečnému závodnímu systému zaleze a motivující atmosféru vychutná opravdu každý.

 

Přichystáno pro vás bude 9 – 10 závodních cest v obtížnostech od 5 do 9 + vytvořených speciálně pro účely závodu. Každý závodník si určí obtížnost, na které chce začít a po zdolání nejlehčí cesty bude postupovat na následující obtížnost, dokud v některé cestě nespadne a tím ukončí své působení v kvalifikaci.

 

Rozhodčími si budou závodníci sami a své výkony si budou zaznamenávat do „karty závodníka“. Přesto se budou v prostoru stěny v průběhu závodu pohybovat informovaní „rozhodčí“, kteří v případě nejasností vše potřebné vysvětlí.

 

Na základě výsledků kvalifikace postoupí nejlepších 8 mužů a žen do odpoledního finále. V něm bude přichystaná pro muže i ženy finálová cesta, která se poleze stylem OS.

 

Kategorie:

Závodit se bude v kategoriích muži a ženy. Věkový limit pro účast v závodu není stanoven, závodní cesty však budou charakterem koncipovány pro dospělé. Závodníci mladší 15 let smí závodit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. 

 

Vstupné na stěnu pro diváky a veřejnost:

Stěna bude v den závodu pro veřejnost otevřena za běžné vstupné, cca 12 -15 linií bude vyhrazeno pouze pro závodníky. V čase finále závodu (cca 17.00-18.00) bude stěna s lanem pro veřejnost uzavřena. Diváci mají na finále vstup zdarma.

 

Časový harmonogram akce:

 

9.00–10.00 Registrace (registrace je možná i v průběhu závodu, závodník si tím ale zkrátí čas určený na kvalifikaci)

10.00–15.00 Kvalifikace

17.00 Finále, následné vyhlášení výsledků a losování věcných výher ze všech účastníků závodu

 

Kvalifikace:

Prezence závodníků: 9.00–10.00

Předlezení cest: 10.0010.15

Zahájení závodu: 10.15

 

Finále:

Uzavření izolace 30 minut před startem finále, předpokládaný čas uzavření izolace 16:30

Průběh finále (muži, ženy): ve finále polezou ženy a muži současně

Vyhlášení vítězů: 30 minut po ukončení finále

 

Stavěči: Vilda Chejn, Viktor Pařízek a Štěpán Korčák

 

Výsledkový servis: Vláďa Vlček, Dorka Vlková

 

Ředitel závodu: Dorka Vlková

 

Registrace: Registrace je možná vyplněním online formuláře zde, případně na recepci BigWallu. Registrace je platná pouze při současném uhrazení startovného buď převodem (informace o platbě vám budou odeslány na e-mail po vyplnění registračního formuláře), nebo na recepci. Zvýhodněné startovné ve výši 200 Kč platí do 15. 2. 2017 (včetně), při pozdější registraci je startovné 250 Kč.

 

Ceny: Na nejlepší závodníky v obou kategoriích čekají originální poháry, poukázky na nákup v síti prodejen HUDY sport a věcné ceny.

Věcné ceny čekají i na šťastlivce vylosované ze všech účastníků závodu po vyhlášení vítězů. Podmínkou k získání výhry je její osobní převzetí na místě.

 

Partneři: TR Walls, HUDY sport, Max Sport, Ocún, Lezec, Rádio Beat

 

Další informace čekejte již brzy na webových a facebookových stránkách BigWallu!

 

Těšíme se na vás a na vaší energii, kterou naplníte BigWall určitě až ke stropu! A že se jí tam vejde...

 

 

Pravidla

 

Základem pro pravidla závodu BigWall OPEN 2017 jsou pravidla IFSC pro lezení na obtížnost. Protože se však jedná o specifický závod, který si jako hlavní cíl klade oslovit a především pobavit širokou lezeckou veřejnost, je třeba počítat s určitými odchylkami od výše uvedených pravidel a zvyklostí. Proto prosím věnujte pozornost následujícím informacím.

 

Kvalifikace:

Leze se stylem flash.

Bude připraveno 10 cest následujících obtížností: 4, 5, 6 , 7, 8-, 9-, 9+ UIAA

 

Základní cesta:

Každý závodník si při registraci před závodem zvolí základní cestu, na které bude začínat. Pokud cestu nevyleze, končí v závodě na děleném posledním místě spolu s ostatními závodníky, kteří na své první cestě neuspěli. Nezáleží přitom na obtížnosti základní cesty.

 

Další postup:

Závodník, který vyleze svou základní cestu, postupuje na obtížnostně následující cestu (příklad: závodník vyleze základní cestu obtížnosti 6 a pokračuje na cestě obtížnosti 7). Není možné přeskakovat obtížnosti. Pokud závodník následující cestu nevyleze, končí v závodě a započítává se mu bodový výsledek z této cesty.

 

Zdvojené cesty:

U obtížností 6, 7 a 8- připraví pořadatel od každé obtížnosti dvě cesty. Cestu A a cestu B. Cestu B si může závodník dobrovolně zvolit a tím urychlit svůj postup (předběhnout někdy dlouhou frontu závodníků na cestě A). Pokud závodník cestu B vyleze, postupuje na další obtížnost. Pokud cestu B nevyleze (nedá TOP), nezapočítávají se mu žádné body z této cesty do konečné klasifikace. Má však nárok na opravný pokus na cestě A. Tento opravný pokus proběhne po skončení pokusů všech řádně přihlášených závodníků na cestě A. Účelem opravného pokusu na cestě A je pouze spravedlivé umístění závodníka. Proto není možné ani po úspěšném opravném pokusu (dosažení TOP) na cestě A postoupit na další obtížnost.

 

Startovní listina:

Po ukončení registrace budou závodníci rozděleni do skupin podle obtížnosti, kterou si zvolili jako základní. Tu polezou v pořadí, v jakém se dostaví k závodu.

Vždy po ukončení každého pokusu je závodník povinen zaznamenat svůj výkon do karty závodníka a odevzdat jí k zařazení do následující cesty. Po ukončení lezení, případně na konci časového limitu kvalifikace, ji odevzdá pořadatelům.

 

Změna pravidel od předchozích ročníků:

Kvalifikace bude probíhat bez rozhodčích.

Každý závodník obdrží při prezenci kartu, do které si bude sám v průběhu závodu (v duchu fair play) zaznamenávat své výkony.

 

Bodování bude následující:

V každé cestě bude bodově hodnoceno zapnutí postupového jištění tak, že s každou další cvaklou expreskou přibude závodníkovi bod. Např. při procvaknutí prvních tří expresek má závodník tři body, při cvaknutí pěti, pět bodů, atd. až do topu. Závodník během lezení nesmí vynechat žádné postupové jištění. Zároveň mezi každými dvěma expreskami bude jeden chyt označen výrazným štítkem se znaménkem „+“ Spadne-li závodník v cestě např. mezi pátou a šestou expreskou a ještě nedržel chyt označený „+“ získává v cestě 5 bodů. Pokud již tento chyt držel, nebo byl i nad ním, ale spadl ještě než cvakl šestou expresku, zapíše si bodovou hodnotu 5+.

 

Protesty:

Během kvalifikace si každý závodník o svém výkonu rozhoduje sám. V případě technického incidentu (povolený chyt, protočená karabina, atd.) má závodník právo na opravný pokus v cestě.

Během finále platí pravidla IFSC pro lezení na obtížnost, u každé cesty bude traťový rozhodčí, proti jehož rozhodnutí lze, v případě nesouhlasu s jeho verdiktem, vznést protest.

 

Nastoupení do cesty a časový limit:

Z důvodu udržení plynulosti závodu a dodržení časového harmonogramu má každý závodník 60 sekund na nástup do cesty. Limit začíná běžet v okamžiku stažení lana po předchozím závodníkovi. V případě nedodržení tohoto pravidla může pořadatel závodníka ze závodu vyloučit a jako konečný výsledek bude uznán výkon z předchozí cesty.

 

Rozlezení a intervaly:

Pro rozcvičení závodníků budou sloužit cesty nezařazené do závodu a celá boulderovka. Pořadí na nezávodních cestách si určí závodníci po vzájemné dohodě. V případě sporu doporučujeme upřednostnit závodníka, který je na startovní listině výš.

Minimální interval mezi pokusy na cestách je stanoven na 15 minut.

 

Závodní cesty:

Všechny kvalifikační cesty budou postaveny v profilech mezi stávajícími cestami a budou označeny kartou s logem BigWall Open 2017 a obtížností cesty. Pro snazší orientaci budou všechny závodní cesty postaveny z chytů jednotné barvy. Závodník tedy může k lezení použít pouze chyty příslušné barvy a povrch stěny (kromě horních a bočních okrajů stěny). Případný kontakt s ostatními chyty a stupy nesmí sloužit k postupu ani odpočinku. Případné části stěny nebo chyty, kterých se závodník nesmí dotknout, budou označeny černou páskou.

 

Výsledky kvalifikace:

Muži: Do finále postupuje z kvalifikace nejméně 8 mužů.

Ženy: Do finále postupuje z kvalifikace nejméně 8 žen.

 

FINÁLE

 

Poleze se stylem onsight podle pravidel IFSC.

Pořadatel si vyhrazuje právo nasadit do finále závodníka na divokou kartu. Pokud bude tohoto práva využito, zvýší se počet finalistů o nasazené závodníky.

Po skončení finále proběhne vyhlášení výsledků závodu.


 

Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že si závody užijete! BigWall tým.

 

 

 

 

Výsledky

 

Výsledky kvalifikace – muži

Výsledky kvalifikace – ženy

 

Výsledky FINÁLE – muži

Výsledky FINÁLE – ženy

 

 

 

Článek: Jaký byl BigWall OPEN 2017

 Chcete-li přidat komentář, je potřeba se

Všechny komentáře (1)

Mat Mat před 2230 dny
Super závod. Těším se na další ročník.
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0