Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.

Obrázek

CENÍK

KARTA
30 Kč
Kartu je nezbytné koupit při 1. návštěvě, karta je nepřenosná a přiřazená k účtu zákazníka. Při ztrátě i zapomenutí je nutné koupit novou kartu.
VSTUPNÉ Dospělí Studenti Děti
Senioři, ZTP
220 Kč 190 Kč 160 Kč
DEPOZIT (Nahraj na recepci nebo přes platební bránu)
500 Kč 1000 Kč
Na osobní účet je možné složit finanční částku v násobcích hodnoty 500 nebo 1000 Kč.
Čerpání z depozitu můžete sledovat ve svém účtu na www.bwportal.cz
PERMANENTKA 30
1650 Kč
Platnost permanentky je 30 dní ode dne zakoupení.
Permanentku může čerpat pouze jedna konkrétní zaregistrovaná osoba, během platnosti není možné permanentku převést na jiný účet.
Platnost nelze prodloužit.
PŮJČOVNA
Sedák40 Kč Lezečky60 Kč
Lano70 Kč Grigri20 Kč
Kyblík + karabina20 Kč Magnézium20 Kč
Brzda OHM50 Kč Komplet140 Kč
POZNÁMKY
Kartu je nezbytné koupit při 1. návštěvě, karta je nepřenosná a přiřazená k účtu zákazníka. Při ztrátě i zapomenutí je nutné koupit novou kartu.
Vstup je časově neomezený.
Studentská sleva je poskytována do max. 26 let věku studenta oproti předložení průkazu nebo potvrzení prokazujícím studium v příslušném školním roce.
Dětské vstupné je určené pro děti s tělesnou výškou od 85 cm do 15 let včetně.
Seniorské vstupné je poskytováno lezcům ve věku nad 60 let. Toto vstupné se vztahuje i pro osoby ZTP s platným průkazem.