Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

II. ročník: BigWall open 2015

 

Závody ve sportovním lezení na obtížnost pro širokou veřejnost.

 

Datum konání závodu:

21. 2. 2015

 

Místo konání závodu:

Lezecká stěna  BigWall

Ocelářská 16 (příjezd z ul. Lisabonská), Praha 9 - Vysočany

 

 

Oproti loňskému závodu jsme se rozhodli vyzkoušet jednu zásadní změnu. Letošní závod vyhlašujeme jako jednodenní. Abychom vše stihli, museli jsme však obětovat mužské semifinále.

 

 

Kategorie:

Závodníci stejně jako v loňském závodu rozděleni do dvou kategorií: ELITE a HOBBY. Na rozdíl od loňského závodu však nebude hranice mezi těmito kategoriemi definována postupem do semifinále resp. finále. Tuto hranici určí pořadatel po skončení prezence podle množství a výkonnosti přihlášených závodníků. Informaci o stanovené hranici mezi ELITE a HOBBY vyvěsí pořadatel na oficiální nástěnku a zároveň ji sdělí závodníkům při předlezení cest.

Závodit může každý, kdo v roce 2015 dosáhne věku minimálně 16 let.

 

Vstupné na stěnu (pro diváky a veřejnost):

90 Kč (s možností lezení pouze na Galerii a Boulderovce)

 

Startovné:

1)  190 Kč při registraci do 16. 2. 2015 včetně a současném zaplacení startovného převodem nebo na recepci BigWallu

2)  250 Kč při přihlášení bez předchozí registrace
 

 

Časový harmonogram:

 

KVALIFIKACE

 

Prezence závodníků:     7.00–8.00 ( + v pátek 20. 2. 18.00–22.00) 

Rozlosování:     8.30–8.45

Předlezení cest:     8.45–9.15

Zahájení závodu:     9.15

 

FINÁLE

 

Uzavření izolace (finále muži, ženy):     15 minut po vyhlášení výsledků kvalifikace.

Průběh finále (muži, ženy):     ve finále se budou ženy a muži střídat

Vyhlášení vítězů:     30 minut po ukončení finále mužů

Afterparty:     po vyhlášení vítězů

 

Změna programu vyhrazena

 

 

Stavěči:

Vilda Chejn, Olin Klapal a Viktor Pařízek

 

Výsledkový servis:

Vláďa Vlček

 

Hlavní rozhodčí:

Jura Čermák

 

Ředitel závodu:

Tomáš Rakovič

 

 

Pravidla

 

Základem pro pravidla  závodu  BigWall open 2015 jsou pravidla IFSC pro lezení na obtížnost. Protože se však  jedná o specifický závod, který si jako hlavní cíl klade oslovit a především pobavit širokou lezeckou veřejnost, je třeba počítat s určitými odchylkami od výše uvedených pravidel a zvyklostí.  Proto prosím věnujte pozornost následujícím informacím.

 

 

KVALIFIKACE

 

Leze se stylem flash.

 

Bude připraveno 7 cest následující obtížnosti: 

4, 5, 6 , 7, 8-, 9-, 9+  UIAA

 

Základní cesta:

Každý závodník si při registraci před závodem zvolí základní cestu, na které bude začínat. Pokud cestu nevyleze, končí v závodě na děleném posledním místě spolu s ostatními závodníky, kteří na své první cestě neuspěli. Nezáleží přitom na obtížnosti základní cesty.

 

Další postup:

Závodník, který vyleze svou základní cestu, postupuje na obtížnostně následující cestu (příklad: závodník vyleze základní cestu obtížnosti 6 a pokračuje na cestě obtížnosti 7). Není možné přeskakovat obtížnosti. Pokud závodník následující cestu nevyleze, končí v závodě a započítává se mu poslední vylezená cesta + nejvyšší dosažený chyt v nevylezené cestě.

 

Zdvojené cesty:

U obtížností 6, 7 a 8- připraví pořadatel od každé obtížnosti dvě cesty. Cestu A a cestu B. Cestu B si může závodník dobrovolně zvolit a tím urychlit svůj postup (předběhnout  někdy  dlouhou frontu závodníků na cestě A). Pokud závodník cestu B vyleze, postupuje na další obtížnost. Pokud cestu B nevyleze (nedá TOP), nezapočítávají se mu žádné body z této cesty do konečné klasifikace. Má však nárok na opravný pokus na cestě A. Tento opravný pokus proběhne po skončení pokusů všech řádně přihlášených závodníků na cestě A. Účelem opravného pokusu na cestě A je pouze spravedlivé umístění závodníka. Proto není možné ani po úspěšném opravném pokusu (dosažení TOP) na cestě A postoupit na další obtížnost.

 

Startovní listina:

Po ukončení registrace budou závodníci rozděleni do skupin podle obtížnosti, kterou si zvolili jako základ. V rámci těchto skupin bude vylosováno pořadí, ve kterém budou startovat. Pořadatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nasadit závodníka mimo los.

Závodníci, kteří postoupí na další cestu, se budou řadit za vylosovanou skupinu. Závodník se dostává do pořadí na další cestě v okamžiku, kdy oznámí přelezení cesty výsledkovému servisu. Závodník je povinen informovat o svém pokusu výsledkový servis vždy nejpozději do pěti minut od ukončení pokusu. Vzápětí odevzdá svou kartu rozhodčím na cestě následující.

 

Karta závodníka:

Každý závodník obdrží při prezenci kartu, do které budou traťoví rozhodčí v průběhu závodu zaznamenávat výkony závodníka. Souhlas s výrokem traťového rozhodčího stvrzuje závodník svým podpisem.

 

Protesty:

Pokud závodník nebude s výrokem rozhodčího souhlasit, výsledek nepodepíše a nejpozději do pěti minut podá protest k hlavnímu rozhodčímu. Prokázání nesprávného výroku traťového rozhodčího je na závodníkovi. O oprávněnosti protestu rozhoduje hlavní rozhodčí spolu s ředitelem závodu. Kauce pro podání protestu je 500 Kč. (Vrací se v případě uznání protestu. V případě neuznání protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.)

 

Nastoupení do cesty a časový limit:

Každý závodník má 40 sekund na nástup do cesty. Limit začíná běžet v okamžiku stažení lana po předchozím závodníkovi. Časový limit na vylezení cesty bude vyvěšen u každé cesty.  V případě nedodržení tohoto pravidla může pořadatel závodníka ze závodu vyloučit a jako konečný výsledek bude uznán výkon z předchozí cesty.

 

Rozlezení a intervaly:

Interval mezi vyvěšením startovní listiny a nástupem prvního závodníka do základní cesty bude minimálně 30 minut. V tomto intervalu proběhne předlezení závodních cest a rozcvičení závodníků. Z organizačních důvodů není možné tento interval prodlužovat. Proto doporučujeme začít s rozcvičením už před vyvěšením startovní listiny. Pro rozcvičení závodníků budou sloužit cesty označené jako rozcvičovací a celá boulderovka. Pořadí na rozcvičovacích cestách si určí závodníci po vzájemné dohodě. V případě sporu doporučujeme upřednostnit závodníka, který je na startovní listině výš. Minimální interval mezi pokusy na cestách je stanoven na 15 minut.

 

Startovní číslo:

Každý závodník při prezenci obdrží samolepící startovní číslo. Závodníci jsou povinni nastoupit ke každému pokusu se startovním číslem. Startovní číslo musí být připevněno na viditelném místě.

 

Závodní cesty:

Všechny kvalifikační cesty UIAA budou postaveny v profilech mezi stávajícími cestami. Pro snazší orientaci budou všechny závodní cesty postaveny z chytů jednotné barvy. Závodník tedy  může  k lezení použít pouze chyty příslušné barvy a povrch stěny (kromě horních a bočních okrajů stěny). Případný kontakt s ostatními chyty a stupy nesmí sloužit k postupu ani odpočinku. Případné části stěny nebo chyty, kterých se závodník nesmí dotknout, budou označeny černou páskou.

 

Výsledky kvalifikace:

Muži: Do finále postupuje z kvalifikace nejméně 8 mužů. 

Ženy: Do finále postupuje z kvalifikace nejméně 8 žen. 

 

 

FINÁLE

 

Poleze se stylem onsight podle pravidel IFSC.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nasadit do finále závodníka na divokou kartu. Pokud bude tohoto práva využito, zvýší se počet finalistů o nasazené závodníky. 

 

Vítěz a vítězka finále jsou vítězi kategorie ELITE.

 

 

Výsledky

 

Průběžné výsledky můžete sledovat online tady.

 

Výsledky kvalifikace – MUŽI

Výsledky kategorie HOBBY – MUŽI

 

Výsledky kvalifikace – ŽENY

Výsledky kategorie HOBBY – ŽENY

 

Výsledky kategorie ELITE – MUŽI

Výsledky kategorie ELITE – ŽENYChcete-li přidat komentář, je potřeba se

Tento závod ještě nikdo nekomentoval.