Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

HUDY dětské lezecké závody - 2. kolo

Seriál dětských lezeckých závodů v kombinaci (formát závodu pro letní olympijské hry v Tokiu 2020) – obtížnost, bouldering a rychlost.

Závody jsou otevřené pro děti všech výkonnostních úrovní, každý si zaleze do sytosti!
 

TERMÍN


Sobota 14. 9. 2019

prezence: 8.30-9.30

vlastní závod: 9.30-18.30 (3 hodiny na kolo)

vyhlášení: 19.00

Pořadatelé si vyhrazují právo na upravení harmonogramu v závislosti na počtu startujících, tak, aby závod probíhal plynule bez časových prodlev.

 

KDE


Lezecká stěna BigWall
(Ocelářská 16, Praha 9 – Vysočany, www.big-wall.cz)

Pravidla

Závodí se podle pravidel U10 až U14 ČHS pro rok 2018. Vzorce pro výpočet pořadí jsou stejné jako v předchozím kole série pořádaném v Brně.


Vyhodnoceni budou vždy tři nejlepší závodníci kategorie v kombinaci všech tří disciplín.


Hlavní rozhodčí – Jiří Čermák

Propozice

Obtížnost – 2 cesty FLASH, kategorie U10  Top rope

Boulder – 4 bouldery pro každou věkovou kategorii

Rychlost – nestandartní cesta na rychlost, jedna cesta v profilu, dva pokusy – počítá se rychlejší čas

 

Stavěči – Viktor Pařízek

 

KATEGORIE


Závod bude rozlišen na chlapce a dívky v kategoriích U10, U12 a U14 (ročníky podle ČHS pro rok 2018).

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A STARTOVNÉ


Přihlášení probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře tady


Startovné je 150 Kč pro závodníky registrované do 12. 9. 2019. V den závodu a pouze v případě volné kapacity závodu  je možné uhradit startovné ve výši 200 Kč na místě.


Celková kapacita závodu je 150 dětí, v případě překročení počtu si pořadatel vyhrazuje právo uzavřít přihlašování. Maximální počet dětí v rámci jedné kategorie je 40.


Závod pořádá SK BigWall, z. s.

 

Účast na závodu je na vlastní nebezpečí. Odpovědnost za nezletilé závodníky nese jejich doprovod, který musí být starší 18 let. Doprovod závodníka zajišťuje dodržování provozního řádu stěny nezletilými. Registrací do závodu a uhrazením startovného souhlasí zakonní zástupci závodníků s výše uvedenými podmínkami i s tím, že fotografie a video, které bude na závodech pořízeno, včetně snímků, kde bude možné určit totožnost osob, budou následně zveřejněny a budou moci být využity k propagaci závodů i lezecké stěny BigWall.

 

Souhlas závodníků: „Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

 

Souhlas diváků: „Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

KONTAKT


Alice Strnadová
GSM: +420 734 112 468
email: alice@big-wall.cz

 

Souhrnné výsledky si můžete prohlédnout tady.