Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

BIGWALL OPEN 2014

 

Závod ve sportovním lezení na obtížnost pro širokou veřejnost.

 

Jedná se o formát závodu z dílny TR-walls, který už úspěšně proběhl v letech 2010 a 2011. Nyní jsme se tento závod rozhodli oživit na BigWallu.

 

Závod také volně navazuje a završuje řadu měsíčních žebříčkových soutěží BW TOP20 SERIE 2013/14 přímou kvalifikací jednotlivých vítězů do semifinálové fáze. 

 

 

Datum konání závodu:

22. a 23. 2. 2014

 

Místo konání závodu:

Lezecká stěna a boulder Bigwall

Ocelářská 16 (příjezd z ul. Lisabonská), Praha 9 - Vysočany

www.big-wall.cz

 

Kategorie:

Hobby (všichni nepostupující ze sobotního závodu) – muži, ženy, týmy

Elite (všichni postupující do semifinále + nasazení) – muži, ženy

Závodit může každý, kdo v roce 2014 dosáhne věku minimálně 16 let.

 

Vstupné:

Sobota – 150 Kč (s možností lezení na nezávodních cestách)

Neděle – 90 Kč (s možností lezení pouze na galerii a boulderovce)

 

Startovné jednotlivci:
1)  250 Kč při přihlášení bez předchozí registrace (bez trička)
2)  250 Kč při registraci do 13. 2. 2014  (s tričkem)

3)  190 Kč při registraci do 13. 2. 2014 (bez trička)

 

Startovné týmy:

1. Tým, který má v názvu název komerční firmy 600 Kč ( pro firmy, které závod sponzorují, je startovné zdarma )

2. Nekomerční týmy mají startovné zdarma.

 

Časový harmonogram:

22. 2. 2014     KVALIFIKACE (leze se stylem flash)

Prezence závodníků: 7.00–8.00 ( + v pátek 21. 2. 18.00–22.00) 

Rozlosování: 8.30–8.45

Předlezení cest: 8.45–9.15

Zahájení závodu:  9.15

Vyhlášení vítězů kategorie Hobby: 30 minut po ukončení závodu

 

23. 2. 2014     SEMIFINÁLE (leze se stylem flash) a FINÁLE (leze se stylem onsight)

Předlezení závodních cest:  8.30–9.00

Zahájení semifinále (muži, ženy):  9.30

Uzavření izolace (finále muži, ženy): 14.00

Obhlídka trati ( muži, ženy): 15.15

Zahájení finále (muži, ženy): 15.30 – ve finále se budou ženy a muži střídat

Předpokládaný konec finále: 17.30 

Vyhlášení vítězů: 30 minut po ukončení  finále mužů

Afterparty:  po vyhlášení vítězů

Změna programu vyhrazena

 

Stavěči:

Kvalifikace –  Viktor Pařízek, Andrej Chrastina, Vilda Chejn, a další

 

Hlavní rozhodčí:

Jura Čermák

 

Ředitel závodu:

Tomáš Rakovič

 

Pravidla

 

Základem pro pravidla  závodu  BigWall open 2014 jsou pravidla IFSC pro lezení na obtížnost. Protože se však  jedná o specifický závod, který si jako hlavní cíl klade oslovit a především pobavit širokou lezeckou veřejnost, je třeba počítat s určitými odchylkami od výše uvedených pravidel a zvyklostí.  Proto prosím věnujte pozornost následujícím informacím.

 

 

Kvalifikace + závod kategorie HOBBY – sobota 22. 2. 2014

 

Bude připraveno 7 cest následující obtížnosti: 

4, 5, 6 , 7, 8-, 9-, 9+  UIAA

 

Základní cesta:

Každý závodník si při registraci před závodem zvolí základní cestu, na které bude začínat. Pokud cestu nevyleze. Končí v závodě na děleném posledním místě spolu s ostatními závodníky, kteří na své první cestě neuspěli. Nezáleží přitom na obtížnosti základní cesty.

 

Další postup:

Závodník, který vyleze svou základní cestu, postupuje na obtížnostně následující cestu (příklad: závodník vyleze základní cestu obtížnosti 6 a pokračuje na cestě obtížnosti 7) Není možné přeskakovat obtížnosti. Pokud závodník následující cestu nevyleze, končí v závodě a započítává se mu poslední vylezená cesta + nejvyšší dosažený chyt v nevylezené cestě.

 

Zdvojené cesty:

U obtížností 6, 7 a 8- připraví pořadatel od každé obtížnosti dvě cesty. Cestu A a cestu B. Cestu B si může závodník dobrovolně zvolit a tím urychlit svůj postup (předběhnout  někdy  dlouhou frontu závodníků na cestě  A).  Pokud závodník cestu B vyleze, postupuje na další obtížnost. Pokud cestu B nevyleze (nedá TOP), nezapočítávají se mu žádné body z této cesty do konečné klasifikace. Má však nárok na opravný pokus na cestě A. Tento opravný pokus proběhne po skončení pokusů všech řádně přihlášených závodníků na cestě A. Účelem opravného pokusu na cestě A je pouze spravedlivé umístění závodníka. Proto není možné ani po úspěšném opravném pokusu (dosažení TOP) na cestě A postoupit na další obtížnost.

 

Startovní listina:

Po ukončení registrace budou závodníci rozděleni do skupin podle obtížnosti, kterou si zvolili jako základ. V rámci těchto skupin bude vylosováno pořadí, ve kterém budou startovat. Pořadatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nasadit závodníka mimo los.

Závodníci, kteří postoupí na další cestu, se budou řadit za vylosovanou skupinu. Závodník se dostává do pořadí na další cestě v okamžiku, kdy oznámí přelezení cesty výsledkovému servisu. Závodník je povinen informovat o svém pokusu výsledkový servis vždy nejpozději do pěti minut od ukončení pokusu. Zároveň odevzdá svou kartu rozhodčím na cestě následující.

 

Karta závodníka:

Každý závodník obdrží při prezenci kartu, do které budou traťoví rozhodčí v průběhu závodu zaznamenávat výkony závodníka. Souhlas s výrokem traťového rozhodčího stvrzuje závodník svým podpisem.

 

Protesty:

Pokud s výrokem nebude souhlasit, výsledek nepodepíše a nejpozději do pěti minut podá protest k hlavnímu rozhodčímu. Prokázání nesprávného výroku traťového rozhodčího je na závodníkovi. O oprávněnosti protestu rozhoduje hlavní rozhodčí spolu s ředitelem závodu. Kauce pro podání protestu je 500 Kč. (Vrací se v případě uznání protestu. V případě neuznání protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.)

 

Nastoupení do cesty a časový limit:

Každý závodník má 40 sekund na nástup do cesty. Limit začíná běžet v okamžiku stažení lana po předchozím závodníkovi. Časový limit na vylezení cesty bude vyvěšen u každé cesty.

 

Rozlezení a intervaly:

Interval mezi vyvěšením startovní listiny a nástupem prvního závodníka do základní cesty bude minimálně 30 minut. V tomto intervalu proběhne předlezení závodních cest a rozcvičení závodníků. Z organizačních důvodů není možné tento interval prodlužovat. Proto doporučujeme začít s rozcvičením už před vyvěšením startovní listiny. Pro rozcvičení závodníků budou sloužit cesty označené jako rozcvičovací a celá boulderovka. Pořadí na rozcvičovacích cestách si určí závodníci po vzájemné dohodě. V případě sporu doporučujeme upřednostnit závodníka, který je na startovní listině výš. Minimální interval mezi pokusy na cestách je stanoven na 15 minut.

 

Startovní číslo:

Každý závodník při prezenci obdrží samolepící startovní číslo. Závodníci jsou povinni nastoupit ke každému pokusu se startovním číslem. Startovní číslo musí být připevněno na viditelném místě.

 

Závodní cesty:

Všechny kvalifikační cesty UIAA budou postaveny v profilech mezi stávajícími cestami. Pro snazší orientaci budou všechny závodní cesty postaveny z chytů jedné barvy. Závodník tedy  může  k lezení použít pouze chyty příslušné barvy a povrch stěny (kromě horních a bočních okrajů stěny). Případný kontakt s ostatními chyty a stupy nesmí sloužit k postupu ani odpočinku. Případné části stěny nebo chyty, kterých se závodník nesmí dotknout, budou označeny černou páskou.

 

Závod týmů (vyhlašuje se na základě výsledků sobotní kvalifikace):

Současně se závodem jednotlivců bude vyhlášen i závod týmů. Tým může být složen ze tří a více závodníků, kteří budou závodit v kvalifikaci (v soutěži jednotlivců). Každému týmu se započítávají tři nejlepší umístění jeho členů. Týmy se přihlašují do závodu při prezenci. Týmy mohou být smíšené (ženy i muži).

 

Výsledky kvalifikace:

Muži:    Do nedělního semifinále a tedy do kategorie ELITE postupuje nejméně 20 mužů. (Přesný počet postupujících bude stanoven a oznámen před zahájením kvalifikace, podle počtu nasazených závodníků).

Nepostupující závodníci budou klasifikováni v rámci kategorie HOBBY. Vítězem Kategorie HOBBY je tedy 1. nepostupující závodník z kvalifikace.

 

Ženy:   Z kvalifikace postupuje nejméně 8 žen do finále (popřípadě do semifinále viz níže) tedy do kategorie ELITE. (Přesný počet postupujících bude stanoven a oznámen před zahájením kvalifikace  podle počtu nasazených závodnic). V závislosti na počtu přihlášených a nasazených závodnic si pořadatel vyhrazuje právo uspořádat i případné semifinále. Informace o případném zařazení semifinále a počtu postupujících závodnic do tohoto kola, bude oznámena před zahájením kvalifikace.

Závodnice, které nepostoupí do finále popřípadě semifinále, budou klasifikovány v rámci kategorie HOBBY. Vítězkou kategorie HOBBY je tedy první nepostupující závodnice z kvalifikace.

 

 

Semifinále a finále + závod kategorie ELITE – neděle 23. 2. 2014

 

Semifinále se poleze stylem flash a finále stylem onsight podle pravidel IFSC.

 

Závodníci postupující ze sobotní kvalifikace budou doplněni o nasazené závodníky. Právo nasadit závodníky do semifinále resp. do finále má ředitel závodu.

 

Vítěz a vítězka finále jsou vítězi kategorie ELITE.

 

 

Registrace

 

Do závodu se můžete přihlásit vyplněním registračního formuláře.

 

Při registraci do 13. 2. 2014 získáte zvýhodněné startovné nebo triko BW Open 2014.

 

Registrace je možná i osobně v místě závodu až do soboty 22. 2.,  8.00 hodin.

 

Seznam dosud zaregistrovaných závodníků a týmů najdete tady.

 

 

Výsledky

 

Průběžné výsledky můžete sledovat online tady.

 

Výsledky kvalifikace – MUŽI

Výsledky kategorie HOBBY – MUŽI

 

Výsledky kvalifikace – ŽENY

Výsledky kategorie HOBBY – ŽENY

 

Výsledky kategorie TÝMY

 

Výsledky kategorie ELITE – MUŽI

Výsledky kategorie ELITE – ŽENYChcete-li přidat komentář, je potřeba se

Nejoblíbenější komentáře

BigWall před 3769 dny
Zdar, to pravidlo platí, v textu se o tom krátce mluví hned nahoře, ve třetím odstavci vedle obrázku.
Reagovat
2
0

Všechny komentáře (12)

S.v.T S.v.T před 3769 dny
Doufám, že soutěžní cesty pak hned nesundáte :)
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
Jirous Jirous před 3769 dny
A toto pravidlo z měsíčního závodu tedy platí? "Vítěz každého měsíce postupuje do semifinále hlavního závodu BigWall top20 OPEN 2014." Není to tu nikde zmíněno.
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
BigWall BigWall před 3769 dny
Zdar, to pravidlo platí, v textu se o tom krátce mluví hned nahoře, ve třetím odstavci vedle obrázku.
Reagovat
Obrázek
2
Obrázek
0
Jirous Jirous před 3769 dny
Pravda pravda, necetl jsem pozorne. Dik
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
Danny Danny před 3755 dny
Čus, kvalifikoval jsem se do semifinále, ale cítím se spíš na hobby, páč v elite bych toho moc nevylez... Je teda možný jít soutěžit v sobotu, když jsem se kvalifikoval na neděli?
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
Rak Rak před 3753 dny
Ahoj Danny, pokud si chceš zazávodit i v kvalifikaci, tak samozřejmě můžeš. To samé platí i pro ostatní nasazené závodníky. Rak
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
Jirka Bažant Jirka Bažant před 3743 dny
Nešlo by změnit startovní cestu kterou sem uvedl při registraci myslím ze 7 na 8- ? Dík
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
Rak Rak před 3742 dny
Čau, cestu na které budeš startovat můžeš změnit v při placení startovného v pátek od 18.00 hod nebo v sobotu ráno.
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
Petr Slaba Petr Slaba před 3742 dny
Chci se zeptat, jak je to s jištěním? Budou u cest jističi nebo si mám sehnat svého?
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
BigWall BigWall před 3741 dny
Zdar, obecně si při sobotních kvalifikacích zajišťují soutěžící jističe sami, když by to byl extra problém, vyřešíme.
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
hroch hroch před 3742 dny
Ahoj,ked som sa "kvalifikovala" do semifinale,staci ked pridem v nedelu?Nebudem teda v sobotu liezt? :)
Reagovat
Obrázek
0
Obrázek
0
ÁLA ÁLA před 3738 dny
Super závody ! vzpomínky zůstanou a hurá do práce :) Dík všem pořadatelům a stavěčům ....
Reagovat
Obrázek
1
Obrázek
0